Poselski dyżur „pod chmurką” w Piotrowicach (18.05.2022 r.)

18 maja 2022 r. wraz z Beatą Balą – radna Miasta Katowice pełniłyśmy wspólny dyżur poselski „pod chmurką”. Kontynuowałyśmy rozmowy z mieszkańcami dzielnicy Piotrowice w Katowicach o sprawach dla nich najważniejszych. Obok spraw lokalnych, temat inflacji i rosnących rat kredytów, dla mieszkańców Katowic istotny jest także przebieg przez nasz region kolei szybkiej prędkości w ramach realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Równocześnie mieszkańcy pytali nas o rozbudowę kolei regionalnej, której modernizacja będzie prowadzona przez spółkę PKP PLK. W ramach swojej aktywności poselskiej w sprawie CPK zorganizowałam już spotkanie z mieszkańcami, uczestniczyłam w konsultacjach samorządowych, wystosowałam interpelacje do ministra infrastruktury i pisma do Prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie.Kolejne spotkania przed nami! Do zobaczenia.