Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (14.07.2020 r.)

14 lipca 2020 roku odbyło się połączone posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rozpatrywana była Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii deinstytucjonalizacji domów pomocy społecznej. To szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ w czasie pandemii najbardziej drastyczne informacje docierały do nas właśnie z DPS-ów.