Uroczyste posiedzenie Klubów Parlamentarnych PO i Nowoczesnej z okazji jubileuszu 550-lecia polskiego parlamentaryzmu (13.07.2018 r.)

 

Jubileusz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu trudno świętować wspólnie, kiedy konstytucja jest nagminnie łamana, trójpodział władzy jest pogwałcony, prawa opozycji są ograniczane, gdy uporczywie i skutecznie niszczy się Sąd Najwyższy, a Trybunał Konstytucyjny jest już od dawna zniszczony. Trudno świętować wspólnie, gdy podstawowe zasady i dobre parlamentarne obyczaje są notorycznie łamane, a tylko jedna słuszna prawda jest głoszona przez jedną partię PiS…