Wicepremier Tomasz Siemoniak z wizytą w zakładach ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich.30 czerwca 2015 roku podczas spotkania z Panem Tomaszem Siemoniakiem Wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej w zakładach ROSOMAK S.A. w Siemianowicach Śląskich przedstawionych zostało wiele pozytywnych informacji dotyczących sytuacji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Konsolidacja tego przemysłu pozwoliła na lepsze wykorzystanie potencjału naszych zakładów zbrojeniowych, także na zdominowanym przez wielkie koncerny rynku zagranicznym. Bardzo dobrą informacją jest to, iż jesteśmy coraz bliżej finalizacji porozumienia w sprawie eksportu Rosomaków za naszą południową granicę. Dzisiaj wielu pracowników może cieszyć się, iż udało się wypracować szeroko oczekiwane porozumienie, co niewątpliwie przełoży się na realne zyski dla całego przemysłu zbrojeniowego w Polsce.