24. posiedzenie Sejmu RP (17.12.2020 r.)

17 grudnia 2020 roku rozpoczęło się 24. posiedzenie Sejmu RP.
Moje poprawki, dotyczące:
zrównania świadczeń dla wszystkich diabetyków,
– nowoczesnych terapii cukrzycowych,
– objęcia refundacją osobistych pomp insulinowych oraz systemów do monitorowania glikemii CGM dla chorych na cukrzycę typu 1 powyżej 26 roku życia,
– kampanii edukacyjnych
nie uzyskały poparcia komisji, ale wierzę w zbiorową mądrość posłów i poparcie dobrych dla pacjentów poprawek!
Niestety, Sejm RP w skandaliczny sposób uchwalił ustawę budżetową na 2021 r. z deficytem na koniec roku w wysokości 82,3 mld zł. W jednym głosowaniu PiS odrzucił wszystkie dobre poprawki Koalicji Obywatelskiej!
Wprowadzono zaledwie kilkanaście poprawek – tylko te zgłoszone przez posłów PiS. Przyjęto poprawkę zmniejszającą o 738 tys. zł wydatki Kancelarii Senatu RP, a to dzisiaj jedyna instytucja, która może przyhamować bezprawie PiS-u!