Narodowe czytanie w Szkole Podstawowej nr 55 w Katowicach

 

Narodowe czytanie to zawsze wyjątkowy moment, któremu towarzyszy wiele pozytywnych emocji A gdy czytamy w byłym Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Katowicach, a obecnie w Szkole Podstawowej nr 55 w dzielnicy Szopienice, to tych emocji jest naprawdę jeszcze więcej. Dziękuję nauczycielom i dyrekcji za to wyjątkowe wydarzenie i miłe wspomnienia. Jestem prawie pewna (pamięć mnie już trochę zawodzi, bo było to już 20 lat temu), że na mojej pisemnej maturze z języka polskiego pisałam właśnie o „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.