Sejmowe komisje za odrzuceniem projektu ustawy w sprawie śląskiej mniejszości.Śląsk bez Ślązaków! – Przykro dzisiaj było słuchać niektórych wypowiedzi posłów na połączonych komisjach zajmujących się Obywatelskim Projektem Ustawy o Ustanowienie Ślązaków Mniejszością Etniczną. Dokładnie tytuł ustawy brzmi o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Sejmowe komisje administracji i mniejszości narodowych i etnicznych odrzuciły obywatelski projekt ustawy przyznającej Ślązakom status mniejszości etnicznej. Dokonało się to głosami posłów PiS i Kukiz’15, a więc ugrupowań, które w minionej kampanii wyborczej deklarowały szczególną otwartość na inicjatywy obywatelskie. Tym samym, już na pierwotnym etapie prac parlamentarnych sejmowa większość ucięła dyskusję nad propozycją, którą swoimi podpisami poparło ponad 140 tysięcy mieszkańców województwa śląskiego. Zlekceważono również fakt, iż w ostatnim spisie powszechnym narodowość śląską zadeklarowało ponad 800 tysięcy obywateli naszego kraju, a rozwiązania zawarte w projekcie wpisywały się w postanowienia ratyfikowanej przez Polskę konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Dyskryminujące i nieodpowiedzialne kreowanie sztucznej jednorodności może rodzić opłakane skutki, przysparzając zwolenników ruchom radykalnym. Wypada jedynie mieć nadzieję, że temat uznania Ślązaków za mniejszość etniczną wróci wkrótce na grunt prac parlamentarnych, stając się przedmiotem pogłębionej, wolnej od uprzedzeń dyskusji.