„Polska Seniora” – spotkanie w Klubie Aktywnego Seniora „Anziano” SM „Silesia” (20.04.2018 r.)

 

20 kwietnia 2018 r.  w Katowicach Piotrowicach w siedzibie Klubu Aktywnego Seniora „Anziano” Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” odbyły się konsultacje z seniorami w ramach tworzonego programu „Polska Seniora”. Dzięki uprzejmości Pani Haliny Baczyńskiej Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” oraz Pani Dorocie Ostrowicz i grona jej współpracownic, miałam możliwość przeprowadzenia ciekawych rozmów z liczną grupą mieszkańców południowych dzielnic Katowic. Podczas tego niezwykle ważnego dla mnie spotkania poruszone zostały najistotniejsze zagadnienia dotyczące najpilniejszych, jak i tych drugorzędnych potrzeb naszych seniorów. Rozmawialiśmy o konieczności wsparcia tej grupy społecznej ze strony państwa, przede wszystkim w zakresie finansów, szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji oraz geriatrii, jak i wzajemnej integracji oraz dostępu do najważniejszych informacji. Poruszone zostały również tematy dotyczące spraw lokalnych oraz bieżących problemów mieszkańców.
Jednak najważniejszym  aspektem tego spotkania było wsłuchanie się w głosy naszych seniorów tak, by w przyszłości móc realnie im pomóc w spełnieniu najważniejszych ich potrzeb. Przygotowywany przez Platformę Obywatelską RP od ponad roku program „Polska Seniora” -poprzedzony wieloma konsultacjami w całym kraju – będzie całkowitym odzwierciedleniem głównych potrzeb i oczekiwań naszych seniorów, aby mogli oni prowadzić godne, zdrowe i aktywne życie.
Korzystając z okazji każdemu uczestnikowi spotkania wręczyłam „Kopertę Życia” oraz odblask podkreślając, jak ważne jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo, zarówno w domu, jak i na ulicy.