V Festyn Ekologiczny „Szopienice-Borki” (20-21.04.2018 r.)

 

W dniach 20 i 21 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi 10. Harcerska Drużyna Żeglarska im. gen. M. Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach wraz z przyjaciółmi i partnerami zorganizowali V Festyn Ekologiczny „Szopienice – Borki” połączony z posprzątaniem akwenów oraz brzegów i terenów przyległych do zbiorników wodnych Morawa, Borki, Hubertusy – Katowickiego Zespołu Krajobrazowo – Przyrodniczego Szopienice-Borki. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych odpowiedzialności za własne otoczenie i środowisko oraz promowanie Parku Krajobrazowego „Szopienice – Borki”.

W piątek, czyli 20 kwietnia na uczniów i nauczycieli lokalnych szkół czekały zarówno warsztaty ekologiczne, gry i zabawy, jak i również konkursy z nagrodami. Było mi niezmiernie miło wręczyć główne nagrody w konkursie ekologicznym uczniom m.in ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka, jak również z mojego X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach. Pragnę jeszcze raz szczególnie pogratulować wszystkim zwycięzcom, ale również pragnę pogratulować wszystkim uczestnikom zaangażowania w to ważne i niezwykle pożyteczne wydarzenie. Cieszę się bardzo, że wrażliwość ekologiczna jest w obecnych czasach tak mocno zaszczepiana w młodych ludziach. W sobotę natomiast podczas festynu zaplanowano m.in. posprzątanie brzegów oraz dna zbiorników wodnych, kolejne konkursy wiedzy ekologicznej oraz gry i zabawy z możliwością korzystania ze sprzętu pływającego 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. W trakcie festynu funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Komendy Miejskiej Policji w Katowicach prowadzili działania w zakresie profilaktyki, bezpieczeństwa oraz ekologii. Organizatorom pięknie dziękuję za całe przedsięwzięcie oraz z niecierpliwością czekam na kolejną – szóstą już edycję tego wydarzenia.