Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy (23.02.2021 r.)

23 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy z udziałem ekspertów, któremu miałam zaszczyt przewodniczyć.
Tym razem w harmonogramie znalazły się następujące tematy:
”Powikłania okulistyczne w cukrzycy – jak pacjenci tracą wzrok”, które omówił Pan profesor dr hab. n. med. Marek Rękas konsultant krajowy ds. okulistyki, Kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego,
”Rola podstawowych wyrobów medycznych w efektywnej terapii cukrzycy na przykładzie igieł”, zagadnienie zostało przedstawione przez  Panią mgr Alicja Szewczyk, konsultant krajową ds. pielęgniarstwa diabetologicznego,
”Podnoszenie świadomości cukrzycy typu 1 i profilaktyka cukrzycy typu 2 wśród uczniów i nauczycieli” – ten problem przybliżyła Pani mgr Ewa Dygaszewicz, Prezes Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.